Teksten (aankondiging) voor de rouwkaart (niet religieus)

1.Heden overleed (naam)
2.Thuis is overleden …
3.In liefde gedenken wij….
4.Mijn liefste is gestorven.
5.Gestorven: mijn/onze lieve……
6.Rustig weggegleden uit het leven.
7.In alle rust is overleden mijn/onze….
8.Strijdbaar tot het einde overleed ……
9.Heden verloren wij onze geliefde …..
10.Plotseling niet meer in ons midden.
11.Wij treuren om het verlies van mijn/onze……
12.Wij nemen afscheid van mijn/onze ….
13.Verslagen staan wij stil bij het overlijden van …
14.Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze…..
15.Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze…..
16.Groot is het verdriet na het overlijden van mijn…….
17.Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze……
18.Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze……
19.In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze….
20.Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze…..
21.Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze…
22.Wij laten u weten dat op …. is overleden mijn/onze….
23.Onze lieve …… is vredig uit ons midden weggegleden.
24.Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ….
25.Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze….
26.Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze…..
27.In zijn/haar …….. levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze…..
28.Wij hebben mijn/onze …… moeten loslaten.
29.Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…..
30.Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze …..
31.Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…
32.Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze…..
33.Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze…..
34.Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze…..
35.In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….
36.Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…
37.Naeen langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze……
38.Vandaag overleed mijn vrouw/man na een zeer gelukkig huwelijk mijn…….
39.Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…
40.Na een schitterend leven is overleden mijn/onze…..
41.Na een indrukwekkend afscheid liet papa/mama het leven los.
42.Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze…
43.Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze…..
44.Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze
45.Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van mijn/onze…
46.Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze…
47.Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……
48.Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede.
Voorbeeldteksten rouwkaart algemeen
49.Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden mijn/onze….
50.Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze……
51.Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze…….
52.Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze……
53.Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis is zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze…
54.Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze……
55.In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….
56.Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.
57.Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van
58.Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze……
59.In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze…..
60.Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…..
61.Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze ……
62.Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze
63.Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze …..
64.Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze ….
65.Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze…..
66.Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze …..
67.Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze…..
68.Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze…….
69.Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij zijn leven met ons deelde.
70.Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn vrouw en onze moeder…….
71.Geheel onverwachts ben ik op ….-jarige leeftijd in mijn vertrouwde omgeving overleden en heb ik geen afscheid kunnen nemen van de mensen om mij heen.

Teksten religieus